I tvivl?

Der melder sig ofte mange spørgsmål efter en voldtægt. Måske er du i tvivl om, hvad der egentligt skete. Hvis du kendte overgrebsmanden, kan du være usikker på, om det var voldtægt. Nogle er også usikre på, om de skal anmelde.

Ingen har lov til at gå over dine grænser. Hvis du har været tvunget eller udnyttet til sex mod din vilje, er det en kriminel handling, som du bør anmelde. Politiet er trænede i at tage hånd om din sag og hjælpe dig.

Anmeld voldtægt. Vi hjælper dig.

Hvornår er det voldtægt?

Hvordan foregår en anmeldelse?

Hvordan stiller politiet spørgsmål?

Kan det blive for sent at anmelde?

Hvorfor anmelde?

Der kan være mange grunde til, at du måske overvejer, om du skal anmelde en vold-tægt. Måske vil du helst prøve at glemme overgrebet. Eller du er usikker på, om det var voldtægt? Der er også nogle, som ikke ved, om det gavner at anmelde – eller som vil beskytte gerningsmanden, hvis de kender ham.

Hvis du er blevet voldtaget, har du været udsat for en alvorlig forbrydelse, som du bør anmelde. Politiet tager anmeldelser meget seriøst og er trænede i at tale med ofre for seksuelle overgreb og hjælpe dem videre.

De fleste oplever det som en stor hjælp på kort og lang sigt at anmelde overgrebet. Du er med til at sikre, at det ikke sker igen og din anmeldelse er vigtig, hvis gernings-manden skal stilles til ansvar. Det er ofte en lettelse at fortælle om overgrebet til en myndig person, som kan hjælpe dig med at afklare forløbet, så du får overblik – uanset om det ender med dom eller ej.

Anmeld her

Du skal som udgangspunkt anmelde voldtægt på en politistation i den politikreds, hvor voldtægten blev begået. Ring til politiet på 114, så bliver du hjulpet videre.

Rådgivning og hjælp

Uanset om du vælger at anmelde eller ej, kan du få støtte og rådgivning hos landets ni centre for voldtægtsofre. Her møder du bl.a. sygeplejersker, psykologer og social-rådgivere. Du kan henvende dig i centrene, uanset om overgrebet lige er sket, eller om det er lang tid siden.

Læs mere om, hvad en voldtægt kan være og find adresser her:
politi.dk/voldtaegt
erduitvivl.dk